صیانت از شور انقلابی و طلاب جوان یک ضرورت است/ طلاب جوان در حلقه‌های فکری به‌کار گرفته شوند

  • دوشنبه - 14 بهمن 1398
  • رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه با تاکید بر ضرورت صیانت از شور انقلابی و طلاب جوان، تصریح کردند: مقوله هجرت طلاب به شهرها برای رونق دادن به امور دینی و تربیتی آن مناطق کار بسیار خوب و لازمی است ...

    گالــــری