تهمت ها نتوانست ما را در انجام وظیفه متوقف کند

  • چهارشنبه - 16 بهمن 1398
  • رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت:‌باید بد گویی ها و تهمت ها را به جان خرید تا بتوانیم وظیفه خود را انجام دهیم که در این چند سال آن را تجربه کرده ام یعنی هم فحش شنیده ایم و هم برکتش را دیده ...

    حضرت آیت الله سبحانی

    علما برای زدودن تهمت ها از چهره اسلام تلاش کنند/ جنگ های نیابتی در مشرق زمین برای کاهش قدرت مسلمانان است

  • یکشنبه - 27 آبان 1397
  • حضرت آیت الله سبحانی در پیامی به همایش فدراسیون شیعیان آلمان گفتند: عالمان بزرگوار در نقاط مختلف این قاره، سعی کنند سیمای واقعی اسلام را ترسیم کرده و تهمت‌ها را از چهره آن بزدایند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله سید مختار میرعظیمی، بحضرت آیت الله سبحانی پیامی ...

    گالــــری