در استفاده از تکنولوژی روز مراقب خطوط قرمز الهی باشید/ اگر تبلیغ معارف منحصر به مساجد و خطابه ها باشد عقب خواهیم ماند

  • سه شنبه - 15 بهمن 1398
  • حضرت آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از برخی افراد کج فهم در استفاده از تکنولوژی روز گفتند: برخی افراد خشک مقدس و تندرو به این گونه کارها اشکال می کنند، باید آنها را تحمل کرد و جاهایی که باعث حساسیت آنها می شود را ...

    گالــــری