ملت ایران و افغانستان با وحدت دشمنان مشترک خود را از میان بردارند

  • چهارشنبه - 16 بهمن 1398
  • در طرح ننگین معامله قرن از فلسطینی ها خواسته شده که به تمامی بندها پایبند باشند و در انتها تصریح شده که اگر اینها را بپذیرید ما شما را به رسمیت می شناسیم؛ شما چکاره هستید که فلسطینی ها را به رسمیت بشناسید، این فلسطینی ...

    گالــــری